Bli medlem i PeppKai och få ett intyg på att du är awesome.

Medlemskap 50 kr Gäller ett helt år!

Medlemserbjudande - Spara 100 kr!

Köp en Helgbiljett till PeppCon 2015 för endast 150 kr, och en Sovsalsbiljett för endast 50 kr.

PeppCon

Så, "PeppKai" är alltså två föreningar...

PeppKai och PeppKai UNF har varsin styrelse, varsin ekonomi, olika inriktningar, och olika projekt, även om de ibland samarbetar.

Detta är för att föreningarna är anslutna till olika förbund och får stöd för separata saker. Föreningen PeppKai är ansluten till Spelhobbyförbundet (Sverok) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), och föreningen PeppKai UNF är ansluten till Ungdomsnykterhetsförbundet (UNF).

Hur funkar det?

Du kan bli medlem i en eller båda föreningarna utan problem, men föreningarnas styrelser måste alltid välja vilken förening som skall ansvara för ett visst event eller projekt.

Både ABF och UNF erbjuder olika stöd och förmåner när man vill arrangera saker, men tyvärr krockar några av deras kriterier och därför måste vi tydligt hålla isär vilket förbund vi samarbetar med när det gäller bidrag, utrustning och lokaler.

Vi kan inte ha en förening som är ansluten till båda förbunden, men vi kan ha två föreningar som samarbetar med varsitt förbund på egen hand, om vi ser till att de båda föreningarna aldrig ansöker om stöd för samma sak samtidigt.

På ett gemensamt projekt så som PeppCon kan dock båda föreningarna och förbunden samarbeta genom att ansvara för olika delar av helheten utan att överlappa. (När PeppKai anordnar cosplaytävlingar så samarbetar vi även med Studiefrämjandet, som är ytterligare ett förbund.)

Medlemskap i valfri förening inkluderar:

 • Medlemspriser i Café Peppen.
 • Blandade medlemsförmåner på olika event.
 • Nyhetsbrev om föreningarnas aktiviteter.
 • Ett snyggt medlemskort som officiellt intygar att du är awesome. (Kommer ge en massa förmåner överallt i hela världen, det är vi helt säkra på.)

PeppKai
 • PeppCon
 • Nerdify
 • Vårpeppen
 • Rival Dare
 • Musikfabriken
 • Sverok

PeppKai - Uppsalas nördigaste kulturförening

"Kulturförening i Uppsala med inriktning på event för östasiatisk populärkultur och blandad nördkultur".

Fokus:
Kulturfrämjande, konvent, stora event, studiecirklar, organisation.
Syfte:
 1. Främja, utöva och tillgängliggöra den kultur vi representerar.
 2. Etablera standarder för organisation av event inom konventvärlden.
 3. Utveckla möjligheter att bedriva ideell verksamhet med ekonomisk stabilitet.
 4. Vara nyskapande inom konventvärlden.
 5. Engagera Uppsalas näringsliv och föreningsliv.
Struktur:
Medlemmar och föreningshistorik rapporteras till Sverok, kultur-aktiviteter och studiecirklar rapporteras till ABF.
Medlemmar:
Alla åldrar, hela landet.
Länkar
peppkai.se
facebook.com/PeppKai

Medlemskap inkluderar:

 • Olycksförsäkring via Sverok (bra om du vill vara funkis på PeppCon).
 • Delaktighet i planering av PeppCon och linkande event.
 • Låna Musikfabrikens lokaler och utrustning i Uppsala.

PeppKai UNF
 • Café Peppen
 • PeppKais Konventmarknad
 • UNF

PeppKai UNF - 20% coolare

"Ungdomsförening i Uppsala för alkoholfria sociala event med inriktning på östasiatisk populärkultur och blandad nördkultur."

Fokus:
Sociala event i Uppsala, UNF, ungdomar, livsstil.
Syfte:
 1. Representera konvent som en trygg, jämställd ungdomskultur med positivt inflytande.
 2. Hjälp UNF att skapa möjligheter till ett nyktert uteliv för ungdomar i Uppsala.
 3. Använd UNFs lokaler och bidrag till aktiviteter som främjar både UNF och PeppKai.
Struktur:
Medlemmar och föreningshistorik rapporteras till UNF.
Medlemmar:
13-25 år, främst i Uppsala. Äldre medlemmar i IOGT-NTO kan också vara med, eftersom det är huvudorganisationen för UNF.
Länkar
unf.peppkai.se
facebook.com/PeppKaiUNF

Medlemskap inkluderar:

 • Var med på UNFs Fredagsmys varje vecka med kul aktiviteter, och mat!
 • Var med på alla UNFs övriga event, utbildningar, resor, och vara en del av en demokratisk organisation och hitta en massa nya vänner.
 • Var med och planera Café Peppen och event i UNFs lokaler.